Gestalt Infantil

Què és?

La teràpia gestalt infantil agafa el seu origen de la Gestalt, tot i que al ser una atenció a nens i nenes, és considerada una especialització. Es segueixen les premises de la Gestalt: l'aquí i ara, expressió de les emocions, acceptació, responsabilitzar-se, detecció de les necessitats i el fluir.

En la Gestalt es treballa amb les situacions inconcluses.

Son situacions que hem anat vivint i que no hem resolt. Això fa que s'hagin quedat guardades al nostre cos i a l'inconscient. Aquestes al no estar resoltes, ens obstrueixen les relacions i el dia a dia. I és quan diem que tothom portem una motxilla amb diferents temes de la nostra vida, i que algun d’ells ens aprenten més que altres i ens incomoden en el nostre camí. Sovint son situacions que ens condicionen i que ens limiten la nostra acció. Finalment acabem repetint situacions, ja que hem après a gestionar-ho d’una forma concreta.

La Gestalt infantil està orientada a treballar des de ben petits tots aquets aspectes. Els nens i nenes quan senten malestar, ho expressen clarament amb l’actitud. És més endavant en l’edat adulta, quan la valoració, l’autoanalisis, i la consciència ens facilita posar-hi paraules a la narració. Quan som petits, ens cal un adult que ens les hi posi. En la consulta de teràpia gestalt infantil faig aquest acompanyament terapeutic que permet al nen o nena, expressar-se, viure’ns, sentir-se, acceptar-se i ordenanar-se. Això cal començar a fer-ho internament per acabar-ho traslladant a les relacions amb l’exterior: sobretot família i escola.

Els nens i nenes quan senten malestar,
ho expressen clarament amb l’actitud.


És el moment:
  • Si detectes una actitud agressiva, de tristor duradera en el teu fill o filla
  • Si observes que al teu fill o filla el desborden algunes situacions
  • Si al teu fill o filla està vivint una situació molt dura
  • Si el teu fill o filla està tenint relacions conflictives
  • Si detectes alguna actitud que et preocupa del teu fill o filla
Beneficis
  • Reduir els conflictes amb els altres
  • Identificar les pròpies emocions
  • Una millor gestió de les emocions
  • Expressió serena de les pròpies necessitats i emocions
  • Millora de les relacions familiars i escolars